3/12/2009"La Sardana i les Cobles Juvenils"
Jaume Nonell i Lluís Subirana
Col. Quadern 11. Fundació de les Arts i de les Lletres de Sabadell
Sabadell 1986.


"Jovenívola de Sabadell, 25 anys"
Lluís Subirana
Biblioteca Quadern
Sabadell, 2001